Tuesday, September 28, 2010

Thursday, September 23, 2010

i heart lace

having fun with the flash. it was actually surprisingly warm in prague today... and now it is 2 minutes past midnight, which means one week till cambridge=)

hraní s bleskem. dnes bylo v praze překvapivě teplo... a teď jsou 2 minuty po půlnoci, což znamená, že mi zbývá jeden týden před cambridgí=)

top, skirt, lace bodysuit : h&m  |  rings : h&m and i am

Tuesday, September 21, 2010

funny text?

hehe little giggle. i swear i didn't mean to buy the wet-look leggings, but the mesh detail on the sides (that you can't see in the pictures above) totally sold me on them. and my new amazingly gigantic handbag has proven exceptionally competent, especially when it comes to chucking my huge camera and flash (metz 48, for those who asked) in in emergency situations.

hehe menší úsměv. opravdu jsem neměla v úmyslu si koupit ty wet-look legíny, ale ten síťový detail po stranách (který není na těchto fotkách vidět) mě naprosto přesvědčil. a moje nová úžasně obrovská kabelka, která je mimořádně kompetentní, například když do ní v nouzi musím hodit svůj objemný foťák a blesk (metz 48 - pro ty co se ptali).

tank top, blazer, scarf : h&m   |   bag : mango   |   shoes : cesare paciotti
ring : i am   |   bracelet : some random boutique in france

Sunday, September 19, 2010

sickness

excuse the outfit that has nothing to do on a fashion / photography blog, but i'm sick and needed to try out my BRAND NEW FLASH UNIT (fellow photographers will understand the nirvana-like feelings i am experiencing right now). other than that, i am spending time at my sewing machine trying to approximate clothes i can't afford instead of doing preliminary reading for law school. go me.

omluvte ten outfit, který nemá co dělat na blogu o módě / fotografování, ale jsem nemocná a musela jsem vyzkoušet svůj ZBRUSU NOVÝ BLESK (ostatní fotografové budou chápat moje nadšení). jinak trávím čas u šicího stroje a snažím se napodobit oblečení, které si nemůžu dovolit místo toho, abych se zajímala o předběžnou četbu na práva. ach jo.

Thursday, September 16, 2010

ma belle

TO ANSWER YOUR QUESTIONS re. the post below: the coat is from Ann Christine=)
a mini-photoshoot i did with my darling amalie♥
unfortunately we were pressed for time, tired and dealing with peculiar lighting, so the output of the shoot was minimal. but i'll upload some more soon.

focení s mojí zlatou amalií♥
bohužel jsme neměly moc času, byly jsme unavené a bylo divné světlo, takže jsme toho moc nenafotily. ale i tak sem brzy uploaduju více fotek.

Saturday, September 11, 2010

so... is it fall yet?

no seriously. the weather is so weird, i can't tell. so i bought a coat with an awesome hood=)

je už podzim? ne fakt, z tohohle počasí to nejde poznat. tak jsem si koupila kabát s hustou kapucí=)

Thursday, September 9, 2010

for adam

for my dear friend adam, whom i've been trying to lure over to my beloved city=)
inspired by the wildfox photos.

pro mého drahého kámoše adama, kterého se sem snažím delší dobu přilákat=)
inspirováno fotkami na wildfox.

Monday, September 6, 2010

birthday and such

sorryyy - shame on me for such a blog-post void last week, but i do have a good excuse... it was my birthday on the 3rd, so i was celebrating. also, it was prague's first fashion weekend this a couple of days ago, although (and it may be because i didn't go to the best shows) i cannot say i was mightily inspired...
a few shots from the event.

promiňteee - to, že sem poslední týden vůbec nepíšu, je ostuda, ale mám dobrou výmluvu... měla jsem 3. září narozeniny, tak jsem slavila. tento víkend byl v praze víkend módy, i když musím říct (a může to být jen tím, že jsem nebyla na správných přechlídkách), že mě to moc nenadchlo...
pár fotek z této události.

oh, and i adore wildfox everything.