Friday, May 6, 2011

sunshine, flowers & procrastination

h&m flower  |  levi's shorts  |  cut-up university hoodie

before i discovered that not only can i tan on my work desk, but i can also climb out of my window and somewhat safely soak up sunshine on the roof! good times.

před tím než jsem zjistila, že se můžu opalovat nejen z mého pracovního stolu, ale i (víceméně) bezpečně na střeše kolejí, když vylezu oknem! sranda.