Monday, April 4, 2011

lazy days

hmm it's so easy to not do anything useful when you know you're supposed to be studying... like sorting out jewelry, staring blankly at your computer screen, taking photos of your books rather than actually reading them, making pancakes and drinking lots and lots of coffee... and then blogging about all of the above

hmm, je tak lehké nedělat nic užitečného, když se má člověk učit... jako třeba procházet svými šperky, hloupě se koukat na monitor, fotit knížky, které by člověk měl spíše číst, dělat palačinky a pít hodně kávy... a potom o tom všem blogovat