Monday, June 7, 2010


love this movie.
had the worst 24 hours ever.
you know things are bad when chocolate starts tasting like crap.

úžasný film...
posledních 24 hodin bylo hrozných.
člověk ví, že je na tom špatně, když se mu začne hnusit čokoláda.

No comments: